Referencie

Našou najkrajšou referenciou je 50 rokov skúseností.

Medzi naše najväčšie úspechy môžeme s určitosťou zaradiť rámovanie vrcholných diel umelcov, ktorých hodnota mnohokrát dosiahla výšky niekoľko stovák tisíc eur.

Medzi našich pravidelných zákazníkov patria mnohí známí košickí aj mimokošickí umelci ako aj renomované súkromné aj verejné galérie.